Резултати од одржани испити

 

Резултати од одржани испити во Скопје

 

Датум
Теоретски дел
Прв практичен дел
Втор практичен дел
07.04.2014
04.04.2014
03.04.2014
02.04.2014
01.04.2014
31.03.2014
28.03.2014
27.03.2014
26.03.2014
25.03.2014
24.03.2014
21.03.2014
20.03.2014
19.03.2014
18.03.2014
17.03.2014
14.03.2014
13.03.2014
12.03.2014
11.03.2014
10.03.2014
07.03.2014
06.03.2014
05.03.2014
04.03.2014
03.03.2014